ANBI STATUS

De Stichting heeft op 4 december 2020 bij de Belastingdienst een ANBI status aangevraagd, met terugwerkende kracht tot de oprichtingsdatum 2 oktober 2020.

Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Wij zijn in afwachting van een toekenning van deze ANBI status.

 

Van de Stichting Valkenkring Grou:

  • Kunt u een KvK  uittreksel HIER downloaden.
  • Het Beleidsplan kunt u HIER downloaden.
  • De statuten kunt u HIER downloaden.  

Stichting Valkenkring Grou

Kamer van Koophandel nr. 80497810

RSIN 861692925

 

www.valkenkringgrou.nl

 

IBAN : NL56 INGB 0007 6715 18

t.n.v. Stichting Valkenkring Grou

 

beleidsplan
Stichting Valkenkring Grou

Kamer van Koophandel nr. 80497810

RSIN 861692925

 

IBAN : NL56 INGB 0007 6715 18

t.n.v. Stichting Valkenkring Grou