ANBI STATUS

De Stichting heeft een ANBI status. 

Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

 

Van de Stichting Valkenkring Grou kunt u:

  • Een KvK uittreksel HIER downloaden.
  • Het Beleidsplan HIER downloaden.
  • De statuten HIER downloaden.  

Stichting Valkenkring Grou

Kamer van Koophandel nr. 80497810

RSIN 861692925

 

www.valkenkringgrou.nl

 

e-mail : info@valkenkringgrou.nl

IBAN : NL56 INGB 0007 6715 18

t.n.v. Stichting Valkenkring Grou

 

beleidsplan


Stichting Valkenkring Grou

Kamer van Koophandel nr. 80497810

RSIN 861692925

e-mail : info@valkenkringgrou.nl

 

IBAN : NL56 INGB 0007 6715 18

t.n.v. Stichting Valkenkring Grou 

wij werken nauw samen met de Valkenklasse Organisatie
wij werken nauw samen met de Valkenklasse Organisatie