JACOBA VAN BEIEREN

de Friese Valkenclub

1949 - 1984

Al direct na de introductie van de Valkenklasse in 1940 werd deze zeer populair in Friesland. In 1949 werd de Friese Valkenclub “Jacoba van Beieren” opgericht met als grote inspirator Max Breuning :

Zijn droom was het om van de Valkenklasse een internationale klasse te maken. 

Jacoba van Beieren was een hechte vriendenclub in een periode waarin er nog geen klasse-organisatie bestond. Men organiseerde van alles, in de jaren 50 organiseerde men internationale zeilwedstrijden op het Sneekermeer. 

Jacoba van Beieren ging zelf zeilen in het buitenland, men zeilde in 1954 met 8 Valken in Zweden, er vonden daarna nog meerdere internationale uitwisselingen plaats.

In 1959 werd de Elfstedentocht door Jacoba van Beieren verzeild, op het water in Valken.

 ‘s Winters werd jaarlijks gestreden om de wisselprijs “de Zilveren Schaats". 

Er waren uitwisselingen met de Valkenkring Loosdrecht en er werden dames- en 1-manswedstrijden verzeild. 

Internationaal is de Valk helaas nooit geworden.

De topjaren van Jacoba van Beieren waren de jaren 50 en begin jaren 60.  Nadat de landelijke Valkenklasse Organisatie werd opgericht in 1967 werd Jacoba van Beieren uiteindelijk opgeheven in 1984. Diverse bezittingen zoals de voorzittershamer, de clubvlag, de "Zilveren Schaats" e.d. werden geschonken aan het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek.  

Jacoba van Beieren bracht ook een clubblaadje uit "Valkenvlucht" . Klik HIER om oude exemplaren te lezen en/of te downloaden.


foto's van de reis naar Zweden - 1954

Ledenlijst van "Jacoba van Beieren" in 1958 

Valken Elfstedentocht 1959: Jacoba van Beieren vlaggetje met alle stempels van de Friese Steden
Valken Elfstedentocht 1959: Jacoba van Beieren vlaggetje met alle stempels van de Friese Steden

Valk 300


Wisseltrofee van de winterwedstrijd "de Zilveren Schaats"
Wisseltrofee van de winterwedstrijd "de Zilveren Schaats"