Valk 25 jaar

De Kaag - 1966

Herinneringsplankje op Hechthout aangeboden door Bruynzeel, voor alle deelnemers : "25 jaar Valkenklasse"
Herinneringsplankje op Hechthout aangeboden door Bruynzeel, voor alle deelnemers : "25 jaar Valkenklasse"

Het 25-jarig bestaan van de Valk werd niet in 1964 gevierd maar pas in 1966 (omdat de Valk pas per 1.1.1941 een officiële wedstrijdklasse werd).

 

Zie hieronder aankondiging,  het programmaboekje met deelnemerslijst, de menukaart van het diner gehouden in de Kaag-societeit en een verslag en uitslagen uit o.a. de Waterkampioen en diverse dagbladen. 

Stichting Valkenkring Grou

Kamer van Koophandel nr. 80497810

RSIN 861692925

e-mail : info@valkenkringgrou.nl

 

IBAN : NL56 INGB 0007 6715 18

t.n.v. Stichting Valkenkring Grou 

wij werken nauw samen met de Valkenklasse Organisatie
wij werken nauw samen met de Valkenklasse Organisatie