Jubileumweekend 80 jaar Valk

Grou ,  14 & 15 sept. 2019

De Valk bestond in september 2019 precies 80 jaar, en dat moest natuurlijk worden gevierd! Tegelijkertijd was het 70 jaar geleden dat de Friese Valkenclub “Jacoba van Beieren” werd opgericht die men als voorloper van de Valkenklasse Organisatie moet beschouwen. 

Daarom was het niet meer dan logisch dat we dit zouden vieren tijdens het Princenhofweekend op 14 en 15 september en weer georganiseerd door de Valkenkring Grou.

Wij hadden niet de illusie dat wij opnieuw 100 of meer Valken op het water zouden krijgen zoals in 2014 maar wij gingen voorzichtig uit van 50 boten. Het werden er uiteindelijk 40 maar de kwantiteit stond bij ons niet voorop, wel de kwaliteit.

Van tevoren stond vast dat we opnieuw enige eregasten van “Jacoba van Beieren” en de ereleden van de VAKO zouden uitnodigen om aan te zitten aan het Jubileumdiner in Hotel Oostergoo en op zondag mee te varen als toeschouwers van de Princenhoftocht op de schitterende Engelse stoomsloep “Avaleen” van Valkenzeiler Abel van der Zwaag (broer van Piet). Die uitnodiging werd aangenomen door de oud-Jacoba leden :  dhr. Theo Velsink, mevr. Gonneke Mulder, de heer en mevr.Hans Vis  en de heer en mevr. Hans Blonk-Grondsma en de VAKO ere-leden :  Jan de Wilde, Peter Albers, Piet van de Zwaag, Peter van Riet, allen vergezeld van hun echtgenote/partner. 

Opnieuw ondersteund door de Vereniging Grouwster Watersport (GWS) die tijdens dat weekend hun jaarlijkse zeilwedstrijden houdt, konden er twee wedstrijden gezeild worden op de zaterdag.

Wij vinden laagdrempeligheid bijzonder belangrijk, daarom bieden wij ook boten zonder geldige meetbrief de gelegenheid in te schrijven. Er is een B-groep die zonder spinnaker vaart en een A groep die wel met spinnaker vaart.  25 Valken hadden zich ingeschreven. Wegens gebrek aan wind kon er helaas maar 1 van de 2 wedstrijden gezeild worden.

Voorafgaand aan het diner was een ludieke historische wedstrijd in scene gezet. Om te begrijpen wat dat inhield moeten we even terug naar het begin van 1940:

Op 10 maart 1940 vond de eerste promotie van de Valk plaats, bij de KWV De Kaag en verder in Reeuwijk, Loosdrecht en Grou. Vooral de demonstratie in Grou was zeer belangrijk, want hierbij waren zowel het bestuur van de K.V.N.W.V. als het N.N.W.B. aanwezig. Er was Cees Bruynzeel veel aan gelegen om de Valk als officiële wedstrijdklasse erkend te krijgen. Daartoe werd in Grou op 31 maart 1940 de strijd aangegaan met de 16 m2- en de 30 m2-klasse. Het woei die dag hard en er werd een lang parcours gevaren over het Pikmeer omgevende wateren. Met ruim verschil werd de Valk winnaar . Dat gaf de doorslag en de Valk kreeg toegang tot de wedstrijden in heel Nederland als “invitatieklasse”. 

Om deze gebeurtenis in “pocketformaat” nog eens te “herbeleven” hebben we dit schouwspel voor de steigers van Hotel Oostergoo overgedaan. Wij hadden de beschikking over de Bruynzeelvalk 184 van Frits Colenbrander. Deze Valk is in nieuwstaat en nog volledig ingericht zoals in 1941. De boot werd uitgerust met een katoenen zeil met daarin zeilnr. 4 (het nr. waarmee Cees Bruijnzeel in 1940 voer).  

Bijzonder was ook dat dezelfde 30m2 met zeilnummer 1, de “Li” , van de fam. Van der Meer nog steeds rondvaart in Grou. Bas van der Laken (bemanning van Valk 813) is getrouwd met de dochter van Wietse van der Meer en dus werd meteen geregeld dat de 30m2  “Li” mee zou doen. De 16m2 die deelnam was van Pieter Tjeerdsma. 

Een echte “race” werd het niet want er was amper wind en het parcours lag onder de luwte van de bebouwing maar gezeild hebben we wel. Het startsignaal werd gegeven door Theo Velsink, ere-voorzitter van de Koninklijke Zeilvereeniging Oostergoo. De gasten konden het met een glas in de hand vanaf de steigers volgen en met Eize Hoekstra in de rib leverde het schitterende plaatjes op. De 16 kwadraat won ditmaal maar dat was van ondergeschikt belang. 

 

Na de borrel schoven 90 gasten aan bij het Valkenbuffet in de grote zaal van Hotel Oostergoo die feestelijk versierd was met oude katoenen Valkzeilen. De twee lange tafels waren wit gedekt. 

In de welkomstspeech van de Valkenkring Grou werd de geschiedenis van de Valk nog eens beschreven en werden de deelnemers (staande) herdacht die er in 2014 nog wel bij waren maar die ons sindsdien ontvallen zijn: Dons van Busschbach-Bruijnzeel, Reinard Mulder, Carla Breuning-Mulder, Dick ’t Hooft, Klaas van der Laan (Valk 345) en Hylke van Slooten (Valk 3). Daarna volgde nog een speech van ere-lid Peter Albers en oud bestuurslid Hans Vis. 

De zondag begon zoals gebruikelijk op de Princenhoftocht:  alle zeilers en ere-gasten verzamelden voor de koffie met cake op de werf bij Roelof Wester, waar ook gratis getakeld kon worden. 

Ook aanwezig waren Eric van Staten van Watersport TV die een filmreportage zou maken. Dit werd ons aangeboden door Hugo Maarleveld namens zijn bedrijf 2010 Uitgevers. De bekende watersportfotograaf Eize Hoekstra zou ook deze dag mooie plaatjes maken vanuit de K.W.S.-rescue-rib die gestuurd werd door Hein en Tineke Nijenhuis. 

Na het palaver vertrok men naar de schiphuizen en ligplaatsen voor het optuigen en verzamelden wij bij het startschip op het Pikmeer. Om 10.30 uur  klonk het startschot en vertrok de vloot van 40 Valken met een lekkere bries voor de 9e Princenhoftocht. Dit keer zeilden we via de Kromme Ee naar De Veenhoop. We gingen in twee groepen door de Hooidambrug en vervolgens via de Hooidamsloot naar Eernewoude. Bij aankomst werden we gefilmd door een professionele drone en legden we aan voor de gezamenlijke lunch bij hotel Princenhof. 

 

Na de lunch hesen we de zeilen en vertrok de vloot vanaf het Sanemar weer richting Grou. Dat begon met een lang kruisrak door de Folkertssleat , daar konden de fokkenisten hun mouwen flink opstropen. 

Rond een uur of vier was de hele groep weer terug op de werf bij Roelof Wester voor de borrel met hapjes en natuurlijk de prijsuitreiking. 

Jetze had weer flink staan klussen met hout en had weer fraaie ludieke prijzen met “clamcleat en kurkentrekker” gemaakt. 

Die prijzen werden uitgereikt aan :

-       de 30m2 van de fam. van der Meer

-       de 16m2 van Pieter Tjeerdsma

-       Valk 4 (184) van Frits Colenbrander

-       Jeugdprijs voor de crew van Valk 182 (Suzanne en Iris Lampe)

-       Jeugdprijs voor Valk 24 (Wout Hoekstra)

-       Abel vd Zwaag (her-ingetreden in de Valk)

-       De Pechprijs ging naar Lex Rijnink (Valk 661). Er zat iets niet goed vast waardoor zijn mast net voor de start van de Princenhoftocht naar beneden kwam. Gelukkig raakte niemand gewond.

 

De Max Breuning bokaal wegens “aanstormend talent” werd uitgereikt aan de fam. Van der Laan van Valk 345

De “Bruynzeel-neus” werd uitgereikt aan Einte Kamstra en Friso Poiesz , oud- Talententeam dat sinds deze zomer met hun eigen Valk 194 in het wedstrijdcircuit te zien is. 

 

Tevens werden de prijzen en de wisselprijzen van de wedstrijd op zaterdag uitgereikt aan : 

A.   1 – 801 Oebele & Hylke Kooistra

       2 – 420 Rob van der Laan & Arie Steenhoek

       3 – 712 Berend & Geartsje Mink

 

 

B.    1-      56 Harm Betten & Arjen Kaastra

        2 – 442 Hein & Maus Jaarsma

        3 – 182 Arthur & Suzanne Lampe

 

Dit weekend was niet mogelijk geweest zonder de inzet en ondersteuning van :

 

- Roelof en Greetje Wester (ter beschikking stellen van de werf , het terrein en gratis takelfaciliteiten) 

- Vereniging Grouwster Watersport. (wedstrijdorganisatie, startschip, rescue). 

- Jan Kooistra (takelen Valken, rescue Kon.Watersport Vereniging Sneek en verdere coördinatie)

- Hein en Tineke Nijenhuis van de Kon.Watersport Vereniging Sneek. (rescue)

- Hugo Maarleveld van 2010 Uitgevers (sponsoring filmreportage Watersport-TV) 

- Eric van Staten / Watersport-TV.

- Eize Hoekstra (fotografie) 

- Zeilmakerij Molenaar (sponsoring vlaggen Valk 80 jaar)

- directie en medewerkers(sters) van Hotel Oostergoo

- directie en medewerkers(sters) van Hotel Princenhof

- fam. van der Meer (30m2)

- dhr. P. Tjeerdsma (16m2)

- Frits Colenbrander (Valk 184)

- Ronald en Sander Knegtering (algehele assistentie en volgboot)

- fam. Knegtering – borrelhapjes bij prijsuitreikingsborrel 

- Jetze Sipma – ludieke prijzen

- Sipma Architecten – prijsuitreikingsborrel 

 

Wij danken iedereen hartelijk voor zijn/haar bijdrage !

 


De filmopnamen gemaakt door Eric van Staten op zondag werden ons aangeboden door onze sponsor en ere-lid van de VAKO : Hugo van Maarleveld van 2010 uitgevers. 

 

Klik HIER of op de afbeelding om het artikel in Watersport TV Magazine te lezen.

foto's Jubileumweekend Valk 80 Jaar

Deze prachtige foto's zijn gemaakt door watersportfotograaf Eize Hoekstra. Op deze foto's zit copyright. De foto's zijn alleen voor eigen gebruik en mogen niet zonder toestemming van de maker verspreid worden. Voor het bestellen van afdrukken en/of hoge resolutie foto's gaat u naar de website van Eize Hoekstra , daar kunt u in zijn webshop foto's bestellen, voorzien van zijn signatuur. www.eize.nl/valk80