Princenhofweekend 2023

16 & 17 SEPTEMBER 2023

Ondanks het gebrek aan wind en de daardoor afgelaste wedstrijden op de zaterdag kijken wij met plezier terug op een geslaagd 12e Princenhofweekend. 

Zaterdag was het gewoonweg schitterend maar wel "heet" en liet de wind het afweten. Na ruim een uur ronddobberen rond het starteiland, besloot het GWS-comité de twee wedstrijden van zaterdag helemaal af te blazen. Een wijs besluit , iedereen vertrok richting terras en koele drankjes. 

De borrel bij Hotel Oostergoo stond in het teken van het overdragen van "het Legaat" van mevrouw Dons-van Busschbach-Bruijnzeel. De VAKO ontving na het overlijden van "tante Dons" in 2017 een legaat van € 2.000 uit haar nalatenschap. De VAKO heeft dit legaat gekoesterd en op de rekening laten staan totdat er een passende bestemming voor gevonden zou zijn. Jan Ligthart, de vorig jaar plotseling overleden voorzitter van de VAKO, heeft zich er hard voor gemaakt dat dit bedrag door de VAKO zou worden geschonken aan de Stichting Valkenkring Grou als bijdrage voor het behoud voor Valk 4 en de maatschappelijke doelstellingen hieraan verbonden. Het  bestuur heeft  zijn wens uitgevoerd, Afgelopen 16 september was het dan zover en werd "het Legaat" door Tim Ronde, de  nieuwe voorzitter van de VAKO, in aanwezigheid van Murk van Busschbach (zoon van Dons van Busschbach-Bruijnzeel en kleinzoon van Cees Bruijnzeel) overhandigd aan de voorzitter van de Stichting Valkenkring Grou (Gert-Jan de Roo). Na de nodige speeches door Tim, Murk en Gert-Jan werd in de Valk 4 een ere-rondje gezeild voor de steigers van Hotel Oostergoo. Murk overhandigde Gert-Jan een originele foto uit maart 1940 van Valk 4, zeilende voor hotel Oostergoo.

Daarna volgde, traditiegetrouw, het gezamenlijk Valkenbuffet en werd het een zeer gezellige avond. 

 

Zondag begon de dag met een grijze lucht en om 10.00 uur ging het, geheel tegen de voorspellingen in, fiks regenen. Een aantal Valken bleef aan de wal of keerde terug maar de die-hards gingen zoals gepland om 10.50 uur van start en voeren weg richting de Tynje. Bij Hotel Princenhof om 13.00 uur aangekomen werd het langzaam droog , onder de parasols konden we wat opdrogen en van de lunch genieten. Met ruime wind zeilden we vervolgens weer in colonne terug naar Grou voor de prijsuitreiking en afscheidsborrel op de Jachtwerf Albert Wester. Af en toe brak onderweg zelfs het zonnetje nog flauwtjes door. 

Voor aanvang van de prijsuitreiking  heeft Tim Ronde, de Valken-nestor en VAKO ere-lid Jan de Wilde herdacht die zaterdag op ruim 100 jarige leeftijd heengegaan is. Wij hebben gezamenlijk een minuut stilte voor Jan in acht genomen. R.I.P. Jan!

Er werden twee wisselprijzen uitgereikt. De "Bruynzeelneus" ging naar VAKO-voorzitter Tim Ronde die dit jaar voor het eerst in Grou op het Princenhofweekend kwam "rondneuzen". Dit jaar weliswaar zonder boot maar we rekenen erop dat hij volgend jaar terugkomt, met zijn Valk!

De "Max Breuning bokaal" werd uitgereikt aan Saskia en Ard Kalsbeek van de 110. Zij komen volgend jaar terug met een glimmend opgepoetste 110!

Na deze prijsuitreiking werd Roelof Wester tot zijn grote verrassing toegesproken door Arjen de Boer, bestuurslid van KWV Frisia. Roelof werd de Marit Bouwmeester Trofee uitgereikt, als eerbetoog voor al zijn verdiensten aan de zeilsport in Grou en verre omstreken. 

Dit betekende een emotioneel moment voor Roelof en Greetje, die zeer ontroerd waren bij het in ontvangst nemen van deze ereprijs. 

 

Onze speciale dank gaat uit naar:

  • Bestuur en leden van de Valkenklasse Organisatie in verband met de schenking van "het Legaat". 
  • Murk van Busschbach voor zijn aanwezigheid bij de overdracht van "het legaat" namens de families van Busschbach en Bruijnzeel.
  • Het wedstrijdcomité van de Grouwster Watersport Vereeniging,
  • Roelof en Greetje Wester van Jachtwerf Albert Wester voor hun gastvrijheid, het ter beschikking stellen van de werf-accomodatie en de mogelijkheid voor gratis takelen.
  • Roland en Sander Knegtering voor het volgen van de vloot als "rescue" en sleephulp in hun motorvlet "Holadiee"

Wij hopen jullie volgend jaar in nog grotere aantallen terug te zien voor de extra feestelijke editie van het Princenhofweekend ter gelegenheid van 85 jaar Valk op 14 en 15 september 2024!

 

 

Oant Sjen Yn Grou !bekijk hieronder het interview uit 2013 met Dons van Busschbach-Bruijnzeel waarin zij vertelt wat haar herinneringen zijn aan het ontstaan van de Valk in 1939 en de eerste jaren daarna. 


foto's Princenhofweekend 2023

Stichting Valkenkring Grou

Kamer van Koophandel nr. 80497810

RSIN 861692925

e-mail : info@valkenkringgrou.nl

 

IBAN : NL56 INGB 0007 6715 18

t.n.v. Stichting Valkenkring Grou 

wij werken nauw samen met de Valkenklasse Organisatie
wij werken nauw samen met de Valkenklasse Organisatie