Bruynzeel Fabrieken

bakermat van de Valk

afbeelding links : Paltrokmolen De Arend met bijbehorende houtloodsen langs de Rotte (en in het midden de vroegere buitenplaats Woelwijk), zoals getekend door Paul van Lienden in 1750. Bijna anderhalve eeuw later vestigde zich op deze plaats de stoomtimmerfabriek van C. Bruynzeel en Zonen (foto Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam).

 

Bruynzeels bakermat: de Arend

Al op 22-jarige leeftijd moest Cornelis Bruynzeel samen met zijn oudere broer Willem (1873-1918) per 1 januari 1897 toetreden tot het traditionele aannemings- en timmerbedrijf van hun vader (Cornelis Bruynzeel, 1842-1901). Dit bedrijf was een voortzetting van de aloude timmerfirma van Bruynzeel seniors schoonvader C. de Haas, die toen gevestigd was aan de de Leuvehaven in het hart van Rotterdam. Zoon Cornelis had een opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen gevolgd maar zag zijn toekomst meer als fabrikant van goede en goedkope producten voor de markt dan als architect-timmerman-aannemer van handwerk op bestelling zoals zijn vader (en zijn broer Willem). Van meet af aan richtte de aankomend firmant zich sterk op nieuwe buitenlandse ontwikkelingen, zowel in het bedrijfsleven als in de techniek en de architectuur. Zo had hij in 1896 een industrie-tentoonstelling in Berlijn bezocht, een studiereis naar Engeland gemaakt en aldaar enige machines aangekocht.

Ondanks aanvankelijke afkeuring door zijn vader wist Cornelis Bruynzeel zijn plannen voor een volledig gemechaniseerd houtbewerkingsbedrijf door te zetten, mèt diens financiële steun. De dependance vond onderdak aan het Zwaanshals bij de Rotte, waar kort tevoren de stoomzagerij van de firma Van Mierop door brand was getroffen .De ruïne werd in vier maanden opgeknapt en op 2 augustus 1897 vond de feestelijke opening plaats van de Stoomtimmerfabriek ‘De Arend’. De naam was afkomstig van de paltrokmolen die hier vroeger had gestaan en drie jaar eerder was afgebrand. Het beeld van de arend werd direct opgenomen in het logo van de nieuwe firma C. Bruynzeel en Zonen II, een afsplitsing van de oude firma. Deze deling was bedoeld om de jonge Cornelis meer vrijheid te geven voor de uitvoering van zijn ambitieuze productieplannen.10. Na twee moeizame aanvangsjaren kon De Arend zijn vleugels uitslaan. In 1900 had de fabriek al telefoon en in 1905 een speciale afdeling voor eiken parketvloeren.11.

 

Overigens was De Arend niet de eerste en zeker niet de enige stoomtimmerfabriek in Rotterdam, waar vooral het eeuwenoude houthandelsbedrijf Abr. van Stolk en Zoonen met zeven ‘verstoomde’ zaagmolens een groot deel van de lokale houtbewerking verzorgde en in 1897 nog zes andere houtzagers en schavers actief waren.

Bron : https://www.dbnl.org/tekst/_jaa030199601_01/_jaa030199601_01_0019.php

advertentie  - Stoomtimmerfabriek "De Arend" in Rotterdam. In de as gelegd in 1919.
advertentie - Stoomtimmerfabriek "De Arend" in Rotterdam. In de as gelegd in 1919.

links : C.Bruijnzeel sr                   rechts : Stoomtimmerfabriek "De Arend" in Rotterdam 


Bruynzeel Fabrieken - Zaandam
Bruynzeel Fabrieken - Zaandam

HOE HET BEGON  

Het ontstaan van de Valk is onlosmakelijk verbonden met Cees Bruijnzeel jr. Cees jr. was een van de twee zoons van de oprichter C.Bruijnzeel sr. en werd in 1920, op de jonge leeftijd van 20 jaar, directeur van de N.V. Hollandse Deurenfabriek C.Bruynzeel en Zonen in Zaandam. De eerste fabriek van de Bruijnzeels heette "De Arend" en stond in Rotterdam. Na een brand in 1919 werd deze volledig in de as gelegd. De fabriek werd weer opgebouwd maar veel ruimte voor verdere groei in Rotterdam was er niet. Daarom werd een nieuwe fabriek gebouwd in Zaandam, aan het Noordzeekanaal.

De fabriek opende in juni 1921 en ontwikkelde zich razendsnel tot wereldleidend fabrikant van houten deuren en vloeren. 

 

Willem Bruynzeel werd in 1928 directeur van N.V. Bruynzeel's Vloerenfabriek. Lees hier een interview met Willem Bruynzeel uit 1960 waarin hij zijn levensverhaal vertelt. 

 

ZEILEN

De gebroeders Bruynzeel waren beide gepassioneerde zeilers.

Cees was de bekendste van de twee: hij won met zijn jacht ‘ Zeearend’ in 1937 de Fastnet Race. Hiervan is een bijzondere film te zien op de website van EYE.

 

Een van de vaste bemanningsleden bij CB was Ricus (E.G.) van de Stadt, een botenbouwer uit Zaandam. Ricus, die in 1933 in Zaandam een werf was begonnen, bouwde niet alleen houten zeilschepen zoals O-jollen en Draken, maar was ook een zeer verdienstelijk wedstrijdzeiler. 

De werf in Zaandam van Ricus (E.G.) van de Stadt (klik op de foto voor een vergroting)

HECHTHOUT

Bij de Bruynzeel-fineerfabriek was zojuist een nieuw plaatmateriaal geïntroduceerd onder de naam "Hechthout". Dit watervaste triplex 7 mm dik, gemaakt van 3 houtlagen, waarvan de houtdraden elkaar kruisten. Met hechthout – de naam werd door Titia, de vrouw van Cees Bruijnzeel bedacht – wilde men van het slechte imago van “triplex” af. 

In het nieuwe hechthout was een lijmsoort "Kauriet" verwerkt, die watervast en kookvast was. 

Cees Bruijnzeel jr. had al enkele jaren een van fineer gelijmde deur bij zijn huis in het water liggen en men maakte in de Bruynzeelfabriek al gefineerde buitendeuren van watervast triplex. In 1938 was men gestart met de productie van "Bruynzeel keukens" die door heel Nederland een begrip werden. 

 

OORLOG.........

Meteen nadat Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenviel en de Engelsen en Fransen Duitsland op 3 september de oorlog verklaarden, ging Cees de dag erna bij zijn zeilvriend Ricus van de Stadt langs op kantoor. 

Cees kon zich geen leven zonder zeilboot voorstellen en had waarschijnlijk verwacht en gehoopt dat Nederland wel weer neutraal zou blijven, net als in de Eerste Wereldoorlog. Hij besefte maar al te goed dat het zeezeilen onmogelijk zou worden en bedacht een plan om toch te kunnen blijven zeilen in de oorlog die komen zou. Daarvoor had hij de fabriek en het geschikte materiaal ter beschikking. Daarnaast was het een mooie gelegenheid om het watervast triplex uit te proberen in de jachtbouw.

 

HET PLAN 

Ricus van de Stadt zou gedurende een half jaar voor halve dagen bij Bruynzeel in dienst treden om een ontwerp te tekenen en de productie hiervan voor te bereiden. Het moest een open jachtje worden met ca. 16m2 zeiloppervlak dat in serie geproduceerd kon worden; een jachtje zowel voor familiegebruik als voor wedstrijdzeilen. Verder moest het niet groter worden dan 6.50 m, dan kon het net uit drie platen hechthout worden gebouwd. Zelfs de bouwtijd kreeg Ricus mee, in 150 uur moest het scheepje serie-matig te bouwen zijn ! Een tegenwoordige werf houdt ca. 500 uur aan voor het bouwen van een Valk. 

 

VAN TEKENTAFEL VIA MODEL NAAR PROTOTYPE

Van de Stadt maakte de eerste tekeningen op zijn eigen werf en hij verdiepte zich ook in de productielijn bij de fabriek. Het was de bedoeling dat de machines van de keukenfabriek zouden worden gebruikt. De aanpassingen van de zaag- en de freesmachines moesten door Van de Stadt zelf worden uitgedacht. Van afvalhout werd een model gemaakt, waarop toestemming kwam een prototype te bouwen. 

Met dit prototype werd onder soms barre winterse omstandigheden op het Noordzeekanaal proefgevaren.Eerst uitgevoerd met een midzwaard en al snel omgebouwd tot kielboot.  Het was inmiddels december 1939 en het ijs in de balkenhaven in Zaandam moest worden gebroken om op het Noordzeekanaal te komen. Cees Bruynzeel probeerde zelf tezamen met twee bemanningsleden het scheepje uit. Er kwam ook een tweede prototype en mogelijk was er zelfs nog een derde. 

 

AANPASSINGEN AAN HET PROTOTYPE

Het prototype was 1.90 m breed en wat hoekig, een “kistmodel”.  Het bleek niet te voldoen en kreeg een grote aanpassing. 

Het tweede protype was 2,00 m breed, het midzwaard werd vervangen door een vaste bulbkiel. Hierdoor zeilde boot beter: werd stabieler, ontstond er meer ruimte in de kuip en bleef ook de bouwtijd binnen de 150 uur. 

Het ontwerp zat vol nieuwe snufjes, zoals de maststrijkinrichting en de kastjes zonder hang en sluitwerk, dus zonder scharnierende delen. 

De vogelnaam “Valk” kwam uit de koker van de familie Bruynzeel en reflecteerde aan namen van het zeegaande jacht van Bruynzeel, de “Zeearend” en ook aan het logo van de ‘Arend’, de naam van de oude stoomtimmerfabriek dat het bedrijf nog altijd voerde. Buynzeel ontwikkelde in eigen laboratorium speciale onderwaterverven voor te bouwen Valken. 

Ricus van de Stadt werd geassisteerd door Albert Borgart. Borgart kwam met een tekening van een kromme gaffel, zoals gebruikelijk was bij platbodems. Van de Stadt vond die in eerste instantie niet bij de Valk horen, maar stemde uiteindelijk toe.

Ook liet Cees Bruijnzeel later, in 1941 een door Ricus van de Stadt een 10 m lang, hechthouten kajuitjacht ontwikkelen met de naam “Havik”. Dat was eigenlijk een

1,5 x vergrote Kajuitvalk. KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP DE PAGINA PROTOTYPES.

 

DE VALK VEROVERT DE ZEILWERELD

 Op 12 december 1939 werden bij het octrooibureau in Den Haag de naam en het zeilteken van het ‘Valkjacht’ ingeschreven. De productie kwam in januari 1940 op gang. Het was Van de Stadt gelukt de bestaande machines geschikt te maken voor de jachtbouw. Aanvankelijk was de productie vier stuks per week. Dit werden er later vijf. Maar ... nu moesten ze ook nog aan de man worden gebracht!

In de Waterkampioen waren er al eerder artikelen aan het nieuwe jachtje en het materiaal gewijd. Vanaf maart 1940 waren er in het weekend ook demonstraties. Hierbij raakte Wim Ritman, een bekende Olympiajolzeiler, betrokken. Hij was nu niet alleen bemanningslid van de ‘Zeearend’, maar werd ook ‘tussen de bedrijven door’ vertegenwoordiger/promotor van de Valkjachtjes.

Op 10 maart 1940 vond de eerste promotie bij een vereniging plaats, bij ‘De Kaag’. Daar was men enerzijds vol lof over het scheepje, maar anderzijds sceptisch over de duurzaamheid van het materiaal. Men twijfelde vooral aan de watervaste lijm. Niettemin werden er toch gelijk vijf Valken verkocht. 

Demonstraties waren er in het voorjaar van 1940 verder in Reeuwijk, Loosdrecht en Grouw. Vooral de demonstratie in Grouw was zeer belangrijk, want hierbij waren zowel het bestuur van de K.V.N.W.V. als het N.N.W.B. aanwezig.

Natuurlijk was Bruynzeel er veel aan gelegen om de Valk als officiële wedstrijdklasse erkend te krijgen. Daartoe werd in Grouw op 31 maart 1940 de strijd aangegaan met de 16 m2- en de 30 m2-klasse.

Bruynzeel verzekerde zich daarbij van de assistentie van ervaren zeilers als Ricus van de Stadt en jachtonwerper H. Lemstra. Met ruim verschil werden de andere klassen verslagen.

 

RECLAMECAMPAGNE

Met slogans als ‘laat je oliegoed vandaag maar thuis Jan’ werd duidelijk gemaakt dat de boot niet buisde. Ook niet bij woelig water! Met de kreet ‘Zwalk met de Valk’ werd duidelijk gemaakt dat de boot heel geschikt was voor zeilvakanties. In de advertenties sprak men zelfs van ‘Valkjacht’. Ook kon men na ‘voorafgaand bericht’ op zaterdagmiddag (zaterdagmorgen werd nog gewerkt) en zondag bij Bruynzeel’s Deurenfabriek een demonstratiejacht bezichtigen.

De Valk werd met complete uitrusting  aangeboden voor ƒ 595,-. De eerste 25 stuks werden echter geleverd voor de introductieprijs van ƒ 550,-. De uitrusting bestond uit een grootzeil en een fok van Egyptisch katoen, twee kurkzakken en katoenen schoten. Voor ƒ 65,- meer kon een wedstrijduitvoering worden geleverd, bestaande uit o.a. een genuafok en een parachutespinnaker met spinnakerboom.

iedere Bruynzeel-Valk werd voorzien van een messing bouwplaatje met daarin gegraveerd het bouwnummer
iedere Bruynzeel-Valk werd voorzien van een messing bouwplaatje met daarin gegraveerd het bouwnummer

In het jubileumboek 50 jaar Bruynzeel 1897-1947 staat deze afbeelding en tekst :

"Uit financieel oogpunt was het bouwen van de jachten een enigszins trieste onderneming. De officieel vastgestelde prijs van de scheepjes was Fl.645,- maar zodra zij de fabriek verlaten hadden, gingen zij menigmaal voor fantastische bedragen in handen van derden over en een prijs van fl.7000,- en meer behoorde niet tot de uitzonderingen".

 

DE VALK EEN WEDSTRIJDKLASSE

Enige kleine tekortkomingen werden ook ontdekt. Zo sneuvelde op de Kaag een mastspoor. Deze werd later zwaarder uitgevoerd.

Intussen was in Nederland de mobilisatie ingegaan en moesten zeezeilers ‘binnengaats’ blijven. Cees Bruynzeel trachtte een aantal collega-zeezeilers geïnteresseerd te krijgen voor zijn nieuwe vinding. Belangrijk was ook dat zeilverenigingen de Valk zouden opnemen in hun wedstrijdprogramma. ‘De Kaag’ was de eerste, die op 28 en 29 april 1940, net voor het uitbreken van de oorlog op 10 mei, de Valkjachten opnam in de "Voorkaag". Ook in Friesland kreeg de Valk toelating tot de wedstrijden met de status van ‘invitatieklasse’. De Firma R.Moedt in Sneek kocht een aantal Valken voor de verhuur en werd vertegenwoordiger voor de Bruynzeelvalken in Friesland.

De Valk zeilde dat jaar mee in de Kaagweek, op de Braassem, Loosdrecht en in Friesland o.a. op de Sneekweek. 

Op 21 december 1940 was het zover dat de Valk door de Verbonden werd erkend als ‘Nationale klasse’.

Uiteindelijk heeft Bruynzeel in het begin van de oorlog zelf 250 stuks gebouwd, waarvan 100 Valken in 1940 en in 1941 nog eens 150 boten. Daar behoorden ook 25 Kajuitvalken bij, een speciale uitvoering met vaste buiskap en twee langsscheepse kooien. Meer weten over de Kajuitvalken ? klik op de pagina Kajuitvalk.

De fabricage stopte in 1941, omdat het materiaal voor staaldraad en zeildoek niet meer beschikbaar was om een complete boot te bouwen. 

 

NA DE OORLOG

Na de Bevrijding in 1945 hernam Bruynzeel de bouw van Valken niet meer, de rechten werden overgedragen aan Jachtwerf Beekman in Oude Wetering.

Beekman bouwde de Valken 201, 202, 203, 204, 206, 207,  211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234 en 235 en nog een onbekend zeilnummer.  In de winter van 1949/1950 ging de werf failliet. 

De Bruynzeelmallen werden in 1950 gekocht door Jachtwerf Schuilenburg op het Kaageiland. (tegenwoordig Jachtwerf Hoogenboom) en bevinden zich daar nog steeds. 

De latere boten zijn door verschillende jachtbouwers en door zeer ervaren zelfbouwers gebouwd. In totaal zijn er ca. 900 boten vervaardigd.

 

Lees HIER meer over Jachtwerf Beekman.....

 


De historie van de Valk werd in 1970 door Cees Bruijnzeel jr zelf opgetekend, lees hieronder (klik voor een vergroting)


filmbeelden van de eerste proefvaarten met de Valk prototypes door C.Bruijnzeel jr.


iedere Valk werd voorzien van een bouwplaatje met daarin het bouwnummer gegraveerd. 

KLIK HIER VOOR DE PAGINA MET DIVERSE BOUWPLAATJES


De eerste Valken op de Kaagweek - 1940
De eerste Valken op de Kaagweek - 1940
rood = de  1e prijs, wit= de 2e prijs en blauw = de 3e prijs
Bruynzeel prijzen uit de oorlogsjaren in nationale driekleur

 

31 maart 1940, Grouw (Frl). Demonstratie wedstrijd voor de K.V.N.W.V. en de N.N.W.B.:  Ricus van de Stadt en dhr. Lemstra tuigen de Valk op. Cees Bruijnzeel kijkt toe. De overige foto's zijn van voor en tijdens de wedstrijd tegen de 30m2 "Li" en de twee scheepjes van de 16m2 klasse . 

lijst van deelnemende Valken aan wedstrijden in het jaar 1940 (Bron: Waterkampioen dec. 1940)
lijst van deelnemende Valken aan wedstrijden in het jaar 1940 (Bron: Waterkampioen dec. 1940)

15 maart 1941 : een groep nieuwe Valken en 1 Kajuitvalk worden versleept van Bruynzeel in Zaandam naar De Kaag.