De  zeilnummers 1, 2 en 4

VAN DE FAM.BRUYNZEEL

model van Valk 1 "VALK" is te zien het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek
model van Valk 1 "VALK" is te zien het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek
zie de nrs 1, 2 en 4. Allen behorend aan Bruynzeel
Meetbriefregister uit 1941 van de "Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen"

Cees Bruijnzeel jr. voer met het 2e prototype  “VALK 2” onder zeilnummer 4 alle wedstrijden van 1940. 

Dat is aangetoond aan de hand van de programmaboekjes en uitslagen van o.a. de Voorkaag,  de Kaagweek,  de Sneekweek en de Na-Kaag in dat jaar.

Gedurende het hele jaar 1940 werden de nieuwe zeilnummers uitgegeven door de Bruynzeel fabrieken. 

Men kon een Valk in wedstrijduitvoering kopen, die kreeg van Bruynzeel een zeilnummer.  De als toeruitvoering verkochte Valken waren in 1940 nummerloos.  Pas na de erkenning tot nationale klasse op 21 dec. 1940 werd de regie over de zeilnummers overgenomen door de K.V.N.W.V. . 

Alle Valk eigenaren ontvingen een brief van het Verbond, gedateerd 17 januari 1941 , waarin stond “Voor de inschrijving in de klasse is het noodzakelijk dat een boot door ons wordt gemeten en goedgekeurd. Alleen booten die op deze wijze zijn ingeschreven, zullen voortaan kunnen  deelnemen aan de wedstrijden der aangesloten vereenigingen.  Booten met een kajuitkapje kunnen niet in de klasse worden opgenomen” . 

Alle schepen gebouwd in 1940 die wedstrijd wilden zeilen moesten dus een afspraak maken met een Verbondsmeter.  Vele nummerloze Valken uit 1940 werden daardoor vanaf 1941 alsnog voor meting aangeboden. Die metingen begonnen in maart 1941. Zodra een boot was gemeten en goedgekeurd, volgde publicatie in de Waterkampioen met naam van de boot en de eigenaar. 

 

Wat er met "Valk 2" (waarmee in 1940 onder nr. 4 gezeild werd)gebeurd is , is niet bekend.  Wout Bruynzeel ging vanaf 1941 zeilen met een in 1940 seriematig gebouwde Valk met zeilnummer 2 en gaf deze de naam "Nimrod" (dezelfde naam die hij ook aan het tot kajuitvalk omgebouwde prototype had gegeven en waarin hij in 1940 zeilde). Deze Valk bestaat nog steeds en heeft waarschijnlijk bouwnummer 61 (info volgt). 

Wout Bruynzeel verkocht in 1941 zijn Kajuitvalk aan de Zeeverkenners.

 

Vast staat dat Cees Bruijnzeel vanaf 1941 ging varen met een splinternieuwe Valk  (bouwjaar 1941, bouwnummer onbekend) onder het zeilnr. 1 met de bootnaam: “VALK”. (zie afbeelding van de meetbrief uit 1941). 

Na de oorlog ging Cees Bruijnzeel weer zeezeilen, Wout ging zeilen in Valk 1 onder de naam "Nimrod"  maar deze Valk werd uiteindelijk in de jaren 50 verkocht aan J. Braat in de V.S.

 

Cees’ broer Willem Bruynzeel kreeg in 1941 ook een nieuwe Valk, bouwnr. 229 met zeilnr. 4 , bootnaam “Snip”).

Dat is de Valk 4 die nu in bezit is van de Stichting Valkenkring Grou.

 

 

lijst van deelnemende Valken aan wedstrijden in het jaar 1940 (Bron: Waterkampioen dec. 1940)

Valk 1 was het tot kajuitvalk omgebouwde prototype 1 (het "kistmodel) en Valk 4 was het prototype 2 met de naam "Valk 2". 

In 1941 ging Cees Bruijnzeel zeilen in een Valk uit 1941 met zeilnummer 1, kreeg Wout Bruijnzeel een seriebouwValk uit 1940 met zeilnummer 2 en kreeg Willem Bruijnzeel het zeilnummer 4 op bouwnummer 229, ook gebouwd in 1941

Stichting Valkenkring Grou

Kamer van Koophandel nr. 80497810

RSIN 861692925

e-mail : info@valkenkringgrou.nl

 

IBAN : NL56 INGB 0007 6715 18

t.n.v. Stichting Valkenkring Grou 

wij werken nauw samen met de Valkenklasse Organisatie
wij werken nauw samen met de Valkenklasse Organisatie