DE "HAVIK"

Ricus van de Stadt maakte in 1941 tevens een ontwerp voor een op de KajuitValk gebaseerd, gaffelgetuigd, hechthouten kajuitjacht genaamd "Havik". Hiervan is er één voor Cees Bruijnzeel gebouwd en later in de oorlog werden bij Bruynzeel in Zaandam nog drie torengetuigde exemplaren gebouwd. De afmetingen zijn ruim 1,5 x de afmetingen van een Valk dus de Havik was ca 10,00 m lang

Hier zijn enkele foto's en filmbeelden van bewaard gebleven, allen uit het familiearchief van de fam.Bruijnzeel en Meijn.

 

Zie tevens het artikel uit de Waterkampioen van 1999. 

Stichting Valkenkring Grou

Kamer van Koophandel nr. 80497810

RSIN 861692925

e-mail : info@valkenkringgrou.nl

 

IBAN : NL56 INGB 0007 6715 18

t.n.v. Stichting Valkenkring Grou 

wij werken nauw samen met de Valkenklasse Organisatie
wij werken nauw samen met de Valkenklasse Organisatie