bouwplaatjes

Valk geschiedenis in nummers en namen

Iedere Valk werd door de Bruynzeel Fabrieken en later door Beekman voorzien van een bouwplaatje met bouwnummer. De eerste 100 Bruynzeel-Valken werden in 1940 gebouwd, de laatste 150 stuks in 1941. Het hoogste Bruynzeel bouwnummer is 250. 

Aangezien men een Valk in toer- of wedstrijduitvoering kon kopen waren en er tevens 25 Kajuitvalken gebouwd zijn die eveneens van een bouwplaatje voorzien werden waren vanaf het begin de bouwnummers niet gelijk aan de zeilnummers. Veel Valken uit 1940 werden pas in een later stadium bij het KVNWV aangemeld voor een meting en daardoor lopen de nummers door elkaar heen. Ook zijn er Valken nog veel later gemeten maar er zijn enkele Bruynzeelvalken die nummerloos gebleven zijn (zoals bouwnummer 88, 89  en 95).  

De Bruynzeel nummering werd in 1948 en 1949 voortgezet door Jachtwerf Beekman. 

 

Hieronder onze verzameling bouwplaatjes van Bruynzeel, Beekman maar ook van andere werven en zelfbouwers die Valken hebben gebouwd. Wij werken verder aan dit archief en proberen deze pagina verder uit te breiden.

 

Heeft u een bouwplaatje in uw Valk dat nog niet op deze pagina voorkomt ? Stuur dan een e-mail met een foto en vermeld uit welke Valk dit plaatje afkomstig is. 

 

 

Bruynzeel Valken

door Bruynzeel ter beschikking gestelde prijzen uit de oorlogsjaren in nationale driekleur : de  1e prijs = rood, de 2e prijs = wit en de 3e prijs = blauw
door Bruynzeel ter beschikking gestelde prijzen uit de oorlogsjaren in nationale driekleur : de 1e prijs = rood, de 2e prijs = wit en de 3e prijs = blauw


Beekman Valken

Beekman bouwde de Valken met zeilnummer 201, 202, 203, 204, 206, 207,  211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234 en 235 en nog een onbekend zeilnummer. 


Diverse werven en bouwers