BOUWPLAATJES

GESCHIEDENIS IN NUMMERS EN NAMEN


Iedere Valk werd door de Bruynzeel Fabrieken en later tevens door Jachtwerf Beekman voorzien van een bouwplaatje met bouwnummer. De eerste 100 Bruynzeel-Valken werden in 1940 gebouwd, de laatste 150 stuks in 1941. Het hoogste Bruynzeel bouwnummer is 250. 

Aangezien men een Valk in toer- of wedstrijduitvoering kon kopen waren en er tevens 25 Kajuitvalken gebouwd zijn die eveneens van een bouwplaatje voorzien werden waren vanaf het begin de bouwnummers niet gelijk aan de zeilnummers. Veel Valken uit 1940 werden pas in een later stadium bij het KVNWV aangemeld voor een meting en daardoor lopen de nummers door elkaar heen. Ook zijn er Valken nog veel later gemeten maar er zijn enkele Bruynzeelvalken die nummerloos gebleven zijn (zoals bouwnummer 88, 89  en 95).  

De Bruynzeel nummering werd in 1948 en 1949 voortgezet door Jachtwerf Beekman. 

 

Hieronder onze verzameling bouwplaatjes van Bruynzeel, Beekman maar ook van andere werven en zelfbouwers die Valken hebben gebouwd. Wij werken verder aan dit archief en proberen deze pagina verder uit te breiden.

 

Heeft u een bouwplaatje in uw Valk dat nog niet op deze pagina voorkomt ? Stuur dan een e-mail met een foto en vermeld uit welke Valk dit plaatje afkomstig is. 

 

Wil je zien wat de historie is van jouw Valk ? We hebben over de meeste schepen wel informatie.

 

Klik HIER voor de link naar de schepenlijst. 

 

 

BRUYNZEEL VALKEN

Hoe herken en controleer  ik een Bruynzeel bouwnummer als er géén Bruynzeel bouwplaatje in de boot aanwezig is? 

Bruynzeel sloeg altijd in een wrang van spant 7 een stempel met het Valk zeilteken met daarnaast een nummer. Dat is het Bruynzeel bouwnummer. Daarnaast werd (vanaf 1941) door de Verbondsmeter een stempel ingeslagen met de letters CB met daarnaast het toegekende zeilnummer.  Dat CB- stempel is afkomstig van het "Centraal Bureau voor Watersport" , vroeger geheten "Koninklijke Verbonden Nederlandsche Watersport Vereenigingen", later genaamd K.W.W.V. (Koninklijk Nederlands Watersport Verbond) en tegenwoordig kortweg geheten het "Waterspondverbond". 

Op de foto links zie je op de linkerwrang het Valk zeilteken met Bruynzeel bouwnummer (211) en op de rechter het CB stempel met zeilnummer (156).

BRUYNZEEL PRIJZEN

door Bruynzeel ter beschikking gestelde prijzen uit de oorlogsjaren in nationale driekleur : de  1e prijs = rood, de 2e prijs = wit en de 3e prijs = blauw
door Bruynzeel ter beschikking gestelde prijzen uit de oorlogsjaren in nationale driekleur : de 1e prijs = rood, de 2e prijs = wit en de 3e prijs = blauw

De Bruynzeel prijzen zijn hier goed zichtbaar aangebracht in Valk 25 

(achter het verliefde stel)

 

(foto uit de oorlogsjaren, familiealbum)BEEKMAN VALKEN

Jachtwerf Beekman in Oude Wetering bouwde de Valken met zeilnummer 201, 202, 203, 204, 206, 207,  211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 en nog een onbekend zeilnummer. 

Een Beekman bouwplaatje


OVERIGE WERVEN EN BOUWERS


De Bruynzeel Valken werden allen geleverd met zeilen van Molenaar uit Grouw. Uit de boekhouding van deze zeilmaker blijkt, wanneer de zeilen voor de diverse zeilnummers geleverd zijn aan Bruynzeel in Zaandam  !

Stichting Valkenkring Grou

Kamer van Koophandel nr. 80497810

RSIN 861692925

e-mail : info@valkenkringgrou.nl

 

IBAN : NL56 INGB 0007 6715 18

t.n.v. Stichting Valkenkring Grou 

wij werken nauw samen met de Valkenklasse Organisatie
wij werken nauw samen met de Valkenklasse Organisatie