Welkom bij de Stichting Valkenkring Grou !

De enige echte Valk is gemaakt van Bruynzeel's "Hechthout" op eiken spanten en bestaat ruim 80 jaar!

 De Stichting Valkenkring Grou is gestart in 2011 als een vriendenclub,  in de geest van de Friese Valkenclub  "Jacoba van Beieren".

Op 24 september 2020 is besloten de "Stichting Valkenkring Grou" op te richten, de akte is gebaseerd bij de notaris op 2 oktober 2020.  De Stichting Valkenkring Grou is nu eigenaar van de zojuist aan hen geschonken Valk 4, die een restauratie behoeft en daarna voor breder maatschappelijk doel zal worden ingezet.

Lees meer over onze doeleinden op de pagina "Vrienden van Valk4" 

 

In Grou en directe omgeving liggen nog altijd ruim 100 (houten) Valken. Teneinde het zeilen in deze Valken te bevorderen en te stimuleren de "Valk van de balk" te halen, organiseren wij jaarlijks in september, met groot succes,  een zeilweekend met Valken en uiteraard zijn die Valken van hout!

Het ontwerp van de Valk stamt uit september 1939 en is ontstaan op de tekentafel van Ricus van de Stadt, in opdracht van Cees Bruijnzeel, directeur van de Bruynzeel Fabrieken. De Valk is het eerste zeilscheepje dat in seriebouw gebouwd is. 

Lees meer over het ontstaan van de Valk op de pagina historie  en/of de Bruynzeel pagina. 

Ook kun je bouwplaatjes bekijken op de pagina Bouwplaatjes.

 

In Grou ontstond al in de oorlogsjaren een concentratie van Valken, dat leidde na de Bevrijding uiteindelijk in 1949 tot de oprichting van de Friese Valkenclub " Jacoba van Beieren", een vriendenclub die allerlei activiteiten en zeilwedstrijden organiseerde voor de Valkenklasse. 

Na de oprichting van de nationale Valkenklasse Organisatie in 1967 verloor Jacoba van Beieren geleidelijk haar betekenis en werd opgeheven in 1984.

 

De Valkenkring Grou werkt samen met de Valkenklasse Organisatie (VAKO) en ontvangt van hen ook financiële ondersteuning voor het organiseren van het jaarlijkse Princenhofweekend. 

 

Afgelopen 14 en 15 september 2019 vierden wij het 80-jarig bestaan van de Valk in Grou. Voor een film- en fotoverslag zie onze pagina Princenhofweekend 2019.

 

Helaas kon het Princenhofweekend in 2020 geen doorgang vinden, in verband met de corona-beperkingen. Hopelijk volgend jaar wel !

Voorlopig ligt nu de focus op het restauratieproject “ Vrienden van Valk 4”. 

 

OANT SJEN YN GROU !!

 


schitterend filmverslag van het Jubileumweekend 80 jaar Valk in Grou. De Stichting Valkenkring Grou  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 80497810

ING Bank

NL56INGB0007671518

t.g.v. Stichting Valkenkring Grou