VALKENKRING GROU

waar iedere Valkenzeil(st)er zich thuis zal voelen !

De enige echte Valk is gemaakt van Bruynzeel's "Hechthout" op eiken spanten en bestaat 80 jaar!

 

Het ontwerp van de Valk stamt uit september 1939 en is ontstaan op de tekentafel van Ricus van de Stadt, in opdracht van Cees Bruijnzeel, directeur van de Bruynzeel Fabrieken. De Valk is het eerste zeilscheepje dat in seriebouw gebouwd is. 

Lees meer over het ontstaan van de Valk op de pagina historie  en/of de Bruynzeel pagina. 

Ook kun je bouwplaatjes bekijken op de pagina Bouwplaatjes.

 

In Grou ontstond al in de oorlogsjaren een concentratie van Valken, dat leidde na de Bevrijding uiteindelijk in 1949 tot de oprichting van de Friese Valkenclub " Jacoba van Beieren", een vriendenclub die allerlei activiteiten en zeilwedstrijden organiseerde voor de Valkenklasse. 

Na de oprichting van de nationale Valkenklasse Organisatie in 1967 verloor Jacoba van Beieren geleidelijk haar betekenis en werd opgeheven in 1984.

 

 

De Valkenkring Grou is geen vereniging maar een vriendenclub,  in de geest van "Jacoba van Beieren".

In Grou en directe omgeving liggen nog altijd ruim 100 (houten) Valken. Teneinde het zeilen in deze Valken te bevorderen en te stimuleren de "Valk van de balk" te halen, organiseren wij jaarlijks in september, met groot succes,  een zeilweekend met Valken en uiteraard zijn die van hout!

In 2020 doen wij dat voor de tiende maal !

De Valkenkring Grou werkt nauw samen met de Valkenklasse Organisatie (VAKO) en ontvangt van hen ook financiële ondersteuning voor het organiseren van het jaarlijkse Princenhofweekend. 

 

Afgelopen 14 en 15 september 2019 vierden wij het 80-jarig bestaan van de Valk in Grou. Voor een film- en fotoverslag zie onze pagina Princenhofweekend 2019.

 

OANT SJEN YN GROU !!

 

schitterend filmverslag van het Jubileumweekend 80 jaar Valk in Grou. filmverslag van 75 jaar Valk, de Princenhoftocht 2014.

Op het Jubileumweekend 75 jaar Valk namen 112 Valken deel aan de Vlootschouw. Op de zondag werd met veel wind de Princenhoftocht gezeild met een veld van 85 Valken. Op deze film komen ze allemaal langs, ter hoogte van de Veenhoop. Met dank aan Oscar Grooten (Valk 780) voor de filmopnamen!