Vrienden van Valk 4


HELP ONS MET DE RESTAURATIE VAN  BRUYNZEELVALK 4  !


 

 HELP ONS DE BRUYNZEELVALK 4 TE REDDEN !

 DOE JE MEE EN WORDT JIJ OOK VRIEND VAN VALK 4 ?

 

De Stichting Valkenkring Grou is opgericht op 2 oktober 2020 en op 5 oktober 2020  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80497810.

 

Directe aanleiding tot het oprichten van deze stichting is de zojuist aan ons geschonken, historische Bruynzeel Valk, zeilnummer 4. Dat was het zeilnummer waarmee Cees Bruijnzeel in het voorjaar van 1940 d.m.v. diverse demonstraties de door Ricus van de Stadt ontworpen hechthouten Bruynzeel-Valk introduceerde. 

 

De Stichting Valkenkring Grou maakt momenteel een restauratieplan voor deze Valk 4 "Snip". 

Valk 4 staat bij Jachtwerf Albert Wester in Grou. Er is al begonnen met de reparatie van de romp. De boot heeft twee nieuwe zijkanten, nieuwe vlonders en groot onderhoud nodig. 

Daartoe worden fondsen geworven onder de noemer “Vrienden van Valk 4”. Er is ca. € 15.000 nodig, ca. € 7.000,-  is nu al gedoneerd.

De Valk is voor € 0,00 ingebracht in de Stichting, het bestuur van de Stichting Valkenkring Grou  draagt privé de oprichtingskosten voor de Stichting.

Het juridisch eigendom en beheer van Valk 4 ligt bij de Stichting Valkenkring Grou, die ook door middel van fondsenwerving de vaste lasten zal dragen. 

 

Willem Bruijnzeel,  mede-directeur van de Bruynzeel Fabrieken, was de eerste eigenaar van deze,  nog steeds bestaande Valk 4. Zijn broer  Cees Bruijnzeel jr. voer in 1940 in het prototype van de Valk onder zeilnummer 4 de demonstraties op de Kaag, Loosdrecht, Reeuwijk en de beroemde demonstratiewedstrijd in Grou. Vervolgens voer Cees met zeilnummer 4 de eerste wedstrijden van 1940 in de Valkenklasse.  Foto's en verslagen hiervan stonden destijds in alle kranten en tijdschriften. Het zeilnummer 4 ging in 1941 over op de nieuwe Valk van Willem Bruijnzeel (Bruynzeel bouwnummer 229). Het zeilnummer 4 is daarmee onlosmakelijk verbonden met de twee gebroeders Bruijnzeel en de introductie van de Valk.

 

Na Willem Bruijnzeel heeft Valk 4  twee eigenaren gehad die het schip liefdevol onderhielden. In 2017 is de boot ingeruild en is helaas in verkeerde handen gevallen. De 4 heeft langere tijd onbeschermd buiten gestaan en schade opgelopen.

Valk 4 is onlangs weer van eigenaar gewisseld, maar de kosten van restauratie bleken te hoog. Er werd contact gezocht met de Valkenkring Grou voor een reddingsplan. De Valk 4 is op 19 september 2020 aan de Valkenkring Grou overgedragen en sinds 2 oktober 2020 officieel eigendom van de Stichting.

Valk 4 is helemaal compleet en er zijn heel veel originele onderdelen, o.a. twee sets katoenen zeilen en de allereerste Molenaar zeilen uit 1939 ! 

 

De Stichting Valkenkring Grou heeft jouw hulp nodig en roept iedereen op mee te helpen om Valk 4 te behouden voor het nageslacht.

 

Er komen hartverwarmende reacties binnen, de iconische Valk 4 en het gebruiksdoel dat we ermee beogen spreekt veel mensen aan. 

Wij zullen Valk 4 op verschillende manieren gratis en belangeloos in gaan zetten , met name door het aanbieden van zeiltochtjes aan mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Iemand van ons bestuur of uit onze poule van vrijwilligers zal de boot zeilen als schipper. De gast en max. 1 begeleider kunnen meevaren als passagier(s). Uiteraard volgens de op dat moment geldende richtlijnen in het kader van COVID-19.

Het vertrek - en aankomstpunt is Grou, het vaargebied ligt tussen Grou en Earnewâld.

Gasten die o.a hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld mensen die:

-  als gevolg van ziekte en/of ouderdom niet (meer) zelfstandig kunnen zeilen.

-  een burn-out, hoge stress- of PTSS klachten hebben.

- een  laatste levenswens in vervulling willen zien gaan door nog eens mee te zeilen op een historische houten Valk.

Tevens zal  Valk 4 ingezet worden voor opstappers tijdens ons jaarlijkse Princenhofweekend en voor deelname aan nautische evenementen die de zeilsport en het zeilen in houten schepen kunnen bevorderen, de houten Valk in het bijzonder.

Na afronding van de restauratie van Valk 4 kan men zich aanmelden voor dergelijke activiteiten  bij de Valkenkring Grou via

e-mail : info@valkenkringgrou.nl 

Op die manier helpen Valkenvrienden de Stichting een bijzonder schip te behouden voor de toekomst op een manier waarop zo veel mogelijk mensen kunnen genieten van deze historische Bruynzeelvalk.

 

Natuurlijk zullen wij regelmatig nieuwe foto's plaatsen van de vorderingen op deze site en op de diverse sociale media. 

Vrienden van Valk 4 zullen onze ere-gasten zijn zodra de boot feestelijk te water gelaten kan worden !

Ook tijdens de restauratie zal er gelegenheid zijn dit proces van nabij te zien. 

 

Geld inzamelen | Doneeractie.nl

Bent u ondernemer en wilt u ons steunen via uw bedrijf ?

Bij een donatie van ten minste € 250 ontvangt u een voucher voor een zeiltocht in Valk 4 (met schipper) voor max. 2 personen. Inclusief lunch en drankjes aan boord. Vertrek -en aankomst in Grou en we zeilen met u door het schitterende natuurgebied de Alde Feanen.

Wij plaatsen uw bedrijfslogo en link naar uw website op onze pagina !

U kunt een voucher bestellen door ons per e-mail uw gegevens door te geven en uw bijdrage over te maken via 

https://www.doneeractie.nl/vrienden-van-valk-4/-45718

 zie hieronder historische en actuele foto's van Valk 4

De Stichting Valkenkring Grou  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80497810