Vrienden van Valk 4

Valk 4 is klaar en wordt 26 juni te water gelaten ! Vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur is de boot voor iedereen te zien en vaart de boot heen en weer langs de steigers en kade in Grou, tussen Hotel Oostergoo en Zeilmakerij Molenaar. 


 

 HELP ONS DE BRUYNZEELVALK 4 "Snip" TE RESTAUREREN!

 

DE STICHTING

Directe aanleiding tot het oprichten van de Stichting Valkenkring Grou is de benodigde restauratie en behoud van de onlangs aan ons geschonken Valk 4.

De Valk is voor € 0,00 ingebracht in de Stichting, het bestuur van de Stichting Valkenkring Grou heeft in privé de oprichtingskosten voor de Stichting gedragen.

Het juridisch eigendom en beheer van Valk 4 ligt bij de Stichting Valkenkring Grou, die ook door middel van fondsenwerving de vaste lasten zal dragen. Ook na afronding van de restauratie hopen wij te kunnen rekenen op sponsors en donateurs om de jaarlijkse vaste lasten van Valk 4 te kunnen blijven dragen.  

De Stichting heeft een ANBI status. Uw giften zijn daardoor (onder bepaalde voorwaarden) fiscaal aftrekbaar. 

 

HISTORIE VALK No.4

Valk zeilnummer 4, het nummer waarmee Cees Bruijnzeel jr. in het voorjaar van 1940 d.m.v. diverse demonstraties de door Ricus van de Stadt ontworpen hechthouten Bruynzeel-Valk zeilde. Cees voer in het prototype van de Valk onder zeilnummer 4 de demonstraties op de Kaag, Loosdrecht, Reeuwijk en ook de beroemde demonstratiewedstrijd van 31 maart 1940 in Grou. Vervolgens voer Cees met zeilnummer 4 de eerste zeilwedstrijden van 1940 in de Valkenklasse.  Foto's en verslagen hiervan stonden destijds in alle kranten en tijdschriften. 

Zijn broer Willem Bruijnzeel (mede-directeur van de Bruynzeel Fabrieken) werd in 1941 eigenaar van de seriebouw Bruynzeelvalk "Snip" met bouwnummer 229 waaraan door het Verbond het officiële zeilnummer 4 werd toegekend.  

Lees hier een uitgebreid interview uit 1969 met Willem Bruijnzeel.

 

DE RESTAURATIE

De Stichting Valkenkring Grou heeft opdracht gegeven voor de restauratie van Valk 4 "Snip". Die restauratie is bijna voltooid door Roelof Wester van Jachtwerf Albert Wester in Grou. De boot had twee nieuwe zijkanten, nieuwe vlonders en groot onderhoud nodig. Die restauratie nadert de eindfase ! Scroll naar beneden om de  voortgang van de restauratie te zien, in beeld en geluid!

Daartoe worden fondsen geworven onder de noemer “Vrienden van Valk 4”. 

 

SPONSORS

 • Zeilmakerij De Vries Maritiem sponsort met een splinternieuw dekzeil!
 • Zeilmakerij Molenaar sponsort de Valk 4 met een splinternieuwe set zeilen !
 • Bouwcenter Concordia sponsort, met ondersteuning van Allin SAS , RET Bouwproducten en Plextra al het Bruynzeel's Hechthout voor de restauratie.
 • Bruynzeel Storage Systems sponsort met een geldbedrag.
 • Bruynzeel Keukens sponsort ons met een geldbedrag. 
 • Deli Home sponsort met een geldbedrag. 
 • De Stichting De Groot Fonds ondersteunt ons met een geldbedrag. 
 • De Stichting Herbert Duintjer Fonds ondersteunt ons met een geldbedrag.
 • De Lijnenspecialist sponsort met een korting alle vallen, schoten en benodigd nieuw beslag. 
 • De Stichting Ritske Boelema Gasthuis ondersteunt ons met een geldbedrag.
 • Rotaryclub Heerenveen ondersteunt ons met een geldbedrag. Wij gaan als tegenprestatie een dag zeilen met kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP)

DONATEURS

Wij hebben inmiddels ruim 100 donaties van particulieren, Stichtingen en bedrijven mogen ontvangen, goed voor het leeuwendeel van de restauratiekosten maar we zijn er nog niet helemaal ! Op het totaal benodigde bedrag van

ca.€ 26.000 is nog ca. € 5.000 tekort.

  

EXTRA HULP IS AANGEBODEN DOOR.........

 • De eigenaar van V654 maakt de nieuwe vlonders voor de 4.
 • De eigenaar van V56 heeft rondhouten en losse onderdelen geschuurd en gelakt.
 • De eigenaar van V13 en V843 stelde (naast een royale donatie) een prachtig, zo goed als nieuw hechthouten roer met helmstok ter beschikking.
 • De eigenaar van V785 heeft de mast en het roer kaalgehaald en nieuw gelakt. 

DOELSTELLINGEN

Naast het redden van deze Valk en het behouden ervan, zullen wij Valk 4 op verschillende manieren belangeloos in gaan zetten , met name door het aanbieden van zeiltochtjes aan mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Iemand van ons bestuur zal de boot zeilen als schipper. De gast en max. 1 begeleider kunnen meevaren als passagier(s).

Uiteraard volgens de op dat moment geldende richtlijnen in het kader van COVID-19.

Het vertrek- en aankomstpunt is Grou, het vaargebied ligt tussen Grou en Earnewâld.

Gasten die o.a hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld mensen, van allerlei leeftijden, die:

-  als gevolg van ziekte en/of ouderdom niet (meer) zelfstandig kunnen zeilen.

-  een burn-out, hoge stress- of PTSS klachten hebben.

-  een laatste levenswens in vervulling willen zien gaan door nog eens mee te zeilen op een historische houten Valk.

 

Tevens zal  Valk 4 ingezet worden voor gasten tijdens ons jaarlijkse Princenhofweekend en voor deelname aan nautische evenementen die de zeilsport en het zeilen in houten schepen kunnen bevorderen, de houten Valk in het bijzonder.

MEEZEILEN ?

Men kan zich aanmelden om een keer mee te zeilen op Valk 4 bij de Valkenkring Grou. 

Doe dat bij voorkeur via e-mail : info@valkenkringgrou.nl  of anders telefonisch op 06-53443020 (zie pagina BESTUUR)

 

WANNEER IS DE VALK KLAAR ?

Het is de bedoeling Valk 4 half juni 2021 zeilkaar te hebben. 

Sponsors en donateurs "Vrienden van Valk 4" zullen (zo mogelijk)onze ere-gasten zijn zodra de boot feestelijk te water gelaten kan worden !

Het tijdstip en de uitvoering zijn mede afhankelijk van de eventuele beperkingen rond Covid-19.

 

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR DE LAATSTE UITGAVE VAN HET VALKENNIEUWS MET DAARIN ALLE INFORMATIE OVER DE RESTAURATIE VAN VALK 4

Bent u ondernemer en wilt u ons steunen via uw bedrijf ?

Bij een donatie van ten minste € 250 ontvangt u een voucher voor een zeiltocht in Valk 4 (met schipper) voor max. 2 personen. Inclusief lunch en drankjes aan boord. Vertrek -en aankomst in Grou en we zeilen met u door het schitterende natuurgebied de Alde Feanen.

U kunt een voucher bestellen door ons per e-mail uw gegevens door te geven en uw bijdrage over te maken op:

NL56INGB0007671518

t.g.v. Stichting Valkenkring Grou

 


Zie hieronder historische en actuele foto's van Valk 4