Donateur worden

DOELSTELLINGEN

Onlangs is Valk 4 "Snip" van de ondergang gered en geheel professioneel gerestaureerd door Roelof Wester.

De Valk 4 is eigendom van de Stichting Valkenkring Grou. 

Wij zetten Valk 4 op verschillende manieren belangeloos in, natuurlijk door er zo vaak mogelijk mee te zeilen en met name door het aanbieden van zeiltochtjes aan mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Het vertrek- en aankomstpunt is Grou, het vaargebied ligt tussen Grou en Earnewâld.

Gasten die o.a hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

-  mensen, van allerlei leeftijden, die niet (meer) zelfstandig kunnen zeilen.

-  een burn-out, hoge stress- of PTSS klachten hebben.

-  een laatste levenswens in vervulling willen zien gaan door nog eens mee te zeilen op een historische houten Valk.

Tevens zal Valk 4 ingezet worden tijdens ons jaarlijkse Princenhofweekend, voor deelname aan nautische evenementen die de zeilsport en het zeilen in houten schepen kunnen bevorderen, de houten Valk in het bijzonder.

MEEZEILEN ?

Men kan zich aanmelden om een keer mee te zeilen op Valk 4 bij de Valkenkring Grou. 

Doe dat bij voorkeur via e-mail : info@valkenkringgrou.nl  of anders telefonisch op 06-53443020 (zie pagina BESTUUR)

DONATEUR WORDEN?

Om de jaarlijkse vaste lasten van ligplaats, verzekering en toekomstig onderhoud te kunnen betalen heeft de Stichting Valkenkring Grou ook inkomsten nodig.

Wilt u ons steunen? De Stichting heeft een ANBI status, dat maakt uw giften fiscaal aantrekkelijk.

 

 

Stichting Valkenkring Grou

Kamer van Koophandel nr. 80497810

RSIN 861692925

e-mail : info@valkenkringgrou.nl

IBAN : NL56 INGB 0007 6715 18

t.n.v. Stichting Valkenkring Grou